Dr. Erdős K. Ottó  AZ ÓKOR ÜZENETE

 
 
 

I. sorozat

AZ ÓKOR ÜZENETE

(a tanulmányok az ARCHIVUMban olvashatók)

AZ ÓKOR ÜZENETE
Első önarcképeink Homérosz, Hésziodosz eposzai, az athéni tragédiák és komédiák, a „Biblia” könyvei. Belőlük tudjuk, hogy milyenek voltunk, s egyáltalán, hogy milyen az európai ember.

AZ ISTENI PÁR
(Jahve és Hokhma)
„Isten újra szólt: ’Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá’… Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten mására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket” (Ter 1,26-27), vagy „Lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk” (Ter 3,22).

PROMÉTHEUSZ
(isten és ember)
Kit izgat mostanában Prométheusz? A ma hősei a hol tragikus, hol komikus színjátékot játszó politika, az igénytelen kommersz filmek, a napi szellemi rágógumit ajánló televíziók, a bundázó profi sport, a divatzene stb. jobbára önjelölt vagy mesterségesen kreált, önmagukat az emberpiac guruinak felkínáló percemberkéi, sztárjai, szupersztárjai, sőt megasztárjai, otromba alpárisságukkal talán őket is túlszárnyaló, leggátlástalanabb celebjei, és színvonaltalanságukon nevelődött, igénytelen közönségességük! Ők egyszerre szerzői és szereplői a nagy színjátéknak.

A MÁSIK JÉZUS
(hit és hipotézis)
„Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk.” Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. Aki nincs ellenünk, az velünk van.” (Mk 9.38-40)

AZ ELMERÜLT ATLANTISZ
(Szolóntól Sztálinig)
A plebejus szocializmusok eszmei és szervezeti forrása az őskereszténység: „a Biblia egy-két passzusa a kommunizmus mellett szól”. Erről vall, hogy a közismert szocialista és kommunista elvek szinte egytől egyig a „Bibliá”-ból valók.

AZ ERKÖLCS PARADOXONA
(a kurész és a szent)
…mind Epimenidész, mind Pál a maga idejében vallási reformátorként működött. Az egyik az olimposzi istenvilágot humanizálta, a másik a kereszténységet a zsidó messiás-vallásból a birodalom egyetemes vallásává tette. Ezzel ők az európai hagyomány meghatározó szellemi szereplői. Így kerülnek egy gyékényre a hazug-paradoxon vallási-ideológiai ki- és felhasználásában a politeista mágus és a monoteista próféta.

BUZOGÁNYHORDOZÓK
(Hegel és a rendőrség)
Azt, amit nem mindig lát be a fennkölt, bölcsességszerető szellem, még kevésbé a mindennapi szemlélet, az az elvontnak, az életidegennek tartott hegeli filozófia számára magától értető kutatási tárgy. A rendőrségnek az „Esztétiká”-ba történő beemelése Hegelnek különleges, ez ideig nem méltányolt, elméleti jelentőségű tette.

 
 
 
Dura Stúdió 2010.