Dr. Erdős K. Ottó  AZ ÓKOR ÜZENETE

 
 
 

ÖNÉLETRAJZ

Nevem Erdős Konrád. Filozófia-logika szakos tanári oklevelet nyertem. Rövid újságírói kirándulás után felsőoktatási intézetekben tanítottam. Kandidátusi disszertációmat 1971-ben védtem meg. Diplomámat 1997-ben kérésemre PhD-re minősítették át.
Magánéleti körülményeim alakulása és munkahelyi, oktatói kötelmeim miatt tudományos tevékenységre és publikálásra a lehetőségeim korlátozottak voltak. Korábban kiszakadtam a filozófiai közéletből, még mielőtt beledolgoztam volna magamat. Ennek a mára nézve megvannak az előnyei is, nem kellett bejárnom a történelmi kacskaringók buktatóit, de tudom, hátrányai ezt nem ellensúlyozzák.
1989-ben főiskolai tanárként mentem nyugdíjba, azóta kezdtem meg intenzív filozófiatörténeti kutatásaimat a görög filozófia előzményeinek és kezdetének körében. E téren a filozófiatörténet sok mindennel adós, s munkámmal hozzá kívánok járulni a törlesztéshez.
Mindezzel egyetemista korom régi álmait próbálom megvalósítani. Tartozom ezzel magamnak és fájdalmasan korán elhunyt, kiváló tanáromnak, Simon Endre emlékének, aki nagy tudásával és pedagógusi erényeivel érdeklődésemet a filozófiatörténet felé terelte.
Tudom, hogy ma már hiányzik belőlem a fiatalság lendülte, hályogkovácsként operáló merészsége. Hiányzik az évtizedes kutatómunkában és publikálásban kialakuló gyakorlatiasság, hajlékonyság, bölcsesség. Különösen annak hiányát érzem, hogy nem terelt az úton az éveket végigkísérő ismertség és a vele járó kritika, ami a belső és a külső korlátok felismeréséhez elengedhetetlen.
Az alábbi tanulmányok és monográfiák ilyen előzmények és körülmények között születtek.

e-mail: info@okoruzenete.hu

 
 
 
Dura Stúdió 2010.